Spoštovani starši!

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

Iz okrožnice številka 6030-2/2021/14 z dne, 29. 3. 2021 je razvidno, da se nujno varstvo organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.
Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je
samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi (priloga).

Če se najdete v opisani kritični skupini, prosimo, da do jutri, 31. 3. 2021, do 8. ure prinesete izpolnjen obrazec delodajalca (za oba starša oz. eden od staršev, če je samohranilec) v skupino otroka ali nam izpolnjeni obrazec posredujete na ta e- naslov.

Potrdilo delodajalca

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje!

Lep pozdrav!

Andreja Majcen, pomočnica ravnatelja v vrtcu