Spoštovani starši!

Glede na nespodbudno epidemiološko situacijo v državi, ki se nadaljuje, in glede na poročanje vladnih predstavnikov, vrtci še naprej ostajajo zaprti. V skladu s sklepom župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici z dne, 23. 10. 2020 v vrtcu Sonček še naprej organiziramo le nujno varstvo za predšolske otroke

na spodnji lokaciji vrtca (Ul. Bratka Krefta 11).

Potrebo po nujnem varstvu in čas, ko bi varstvo potrebovali, sporočite

čim prej oz. do petka, 6. 11. 2020, do 14. ure na e-naslov:

starsi.vrtec-soncek@guest.arnes.si.

Za sprejem otroka v vrtec  je potrebna izpolnjena izjava, da je otrok zdrav

in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Izjava staršev

Bodite zdravi!

Vodstvo vrtca Sonček