Spoštovani starši!

Želeli bi vas spomniti, da je za otroke, ki se bodo s 1.9.2020 prvič vključili v vrtec, potrebno v mesecu avgustu na pristojnem centru za socialno delo vložiti Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Ob. 8,45) za uveljavljanje pravice do znižanega plačilo vrtca in otroškega dodatka. 

K vlogi priložite kopijo 1.strani podpisane pogodbe o medsebojnih pravicah in dolžnosti vrtca in staršev ali potrdilo o vključenosti otroka v vrtec, ki ga lahko dobite na šoli. V kolikor ste vlogo že oddali in vas na CSD prosijo za dopolnitev vloge, jo lahko ustrezno dopolnite s predložitvijo enega od prej omenjenih dokazil o vpisu v vrtec. 

Hvala za razumevanje.