Že tradicionalno v našem vrtcu pripravljamo druženje z babicami in dedki. Letos smo ga izvedli po skupinah, in tako je bilo tudi pri nas. Kot smo omenili že v samem nagovoru babicam in dedkom, je bilo to za naše otroke zadnje vrtčevsko druženje z dedki in babicami. Otroci so namreč predšolski in jeseni odhajajo v šolske klopi.
Celotni program druženja je temeljil izključno na idejah in predlogih otrok. Med pogovori z otroki so se porajale misli in predlogi o pesmih, deklamacijah in recitalih, ki jih poznajo od svojih starih staršev oziroma jih z njimi pojejo. Vključili smo tudi njihove predloge, pa čeprav jih babice in dedki niso poznali, ter na željo nekaterih zapeli pesmico valentinovo, ki se je približevalo. Nekateri so se želeli sami predstaviti, drugi s prijatelji ali skupno.
Babicam in dedkom smo seveda pripravili tudi darilca, ki smo jim jih ob koncu podarili. Vsak otrok je izdelal okvir s svojo fotografijo s srčki, ki so ponazarjali njihovo ljubezen do njih. In tako bodo ta darilca lahko krasila stene naših babic in dedkov.
Babice in dedki se vsako leto radi odzovejo našemu vabilu in tudi letos ni bilo nič drugače, saj smo se zbrali skoraj vsi. Da pa je bilo druženje še prijetnejše in bolj sproščeno, smo si ob koncu privoščili malo zabave ob družabnih igrah (Spomin, Človek ne jezi se, Enka, Črni Peter, Domino…), kjer so v večini bile babice tiste, ki so se igrale z vnučki, dedki pa so raje malce poklepetali med sabo.

Fotogalerija

Zapisali vzgojiteljici Marija Rudolf in Petra Rošker