Spoštovani starši.

Naprošamo vas, da sprotno javljate spremembe osebnih podatkov (sprememba bivališča, priimka,  telefonske številke…) otrokovi vzgojiteljici, pomočnici ravnatelja v vrtcu ali tajništvu OŠ, saj ste nas o tem dolžni obvestiti v roku 8. dni po nastali spremembi (kakor je tudi navedeno v hišnem redu vrtca Sonček).

Hvala za razumevanje.