Evropski šolski športni dan je mednarodna akcija, ki temelji na uspešnem nacionalnem projektu na Madžarskem in predstavlja evropsko mrežo šolskih športnih dni, ki so združeni z namenom promocije gibanja in športa med mladimi. Vsako leto se izvaja zadnji petek v mesecu septembru. Osnovni namen projekta je mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni športni dejavnosti. K temu se pridružujemo tudi vrtci, ki spodbujamo gibanje že pri najmlajših.
Prizadevamo si povečati ozaveščenost otrok o pozitivnih učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga na eni ter negativnih posledicah (sodobnih) zasvojenosti na drugi strani.

Pet najpomembnejših razlogov za vključitev v EŠŠD je:

  • povečanje fizične aktivnosti otrok in zaposlenih v vrtcu,
  • ustvariti zabavo in užitek skozi fizično aktivnost za otroke,
  • promovirati zdravje in splošno dobro počutje za vseživljenjsko učenje,
  • vzpodbujati socialno vključenost in kompetence vseh otrok,
  • možna povezava z drugimi vrtci v državi in Evropi.