V predšolskem obdobju imajo otroci veliko sposobnost se naučiti tuji jezik, saj se ne obremenjujejo s samo izgovorjavo in pravili izgovorjave tujega jezika. Samo seznanjanje s tujim jezikom bo potekalo nezavedno preko igre in pravljic ter na otrokom zabaven način. Cilj dejavnosti je, da pri otrocih vzpodbudimo zanimanje in radovednost za tuji jezik. Od januarja do maja bodo izvedene različne dejavnosti, kot so : moje telo, barve, čustva, živali in pravljice. Angleške igralne urice se bodo izvajale od januarja do maja dvakrat na mesec in otroci bodo, glede na interes staršev in glede na njihove govorne sposobnosti, razdeljeni v dve skupini. Dejavnost bo namenjena otrokom 5. in 6. skupine in se bo izvajala na lokaciji Videm 26, med 13. in 13.45 uro (po aktivnem/pasivnem počitku otrok). Dejavnost bo izvajala: Silvija Kovačič.