Za nami je že drugi klic z otroki iz Litve. Trenutna tematika je bila »Moja družina«. Izvedli smo kar nekaj dejavnosti na to temo. Spoznali smo njihove besede in sicer družina, mama, ata, sestra, brat. Otroci so si nove besede hitro zapomnili in nanje iskali slovenske besede, ki podobno zvenijo njihovim.

Vsak otrok je za klic izdelal svoje družinsko drevo, ki ga je ponosno predstavil prijateljem iz tujine. Sedaj pa že nestrpno čakamo, da nam vrnejo klic.

 

                                      

 Otroci in vzgojiteljici skupine 5