Čas po novem letu je pravi čas za spoznavanje koledarja, letnih časov ter s tem povezanih novih besed, števil, preštevanja, štetja… Tudi v skupini 6 smo se podali na to pot. Otroci so se preko izhodiščne ideje in že prednovoletne matematično-jezikovne teme veliko novega naučili, nekateri tudi delno usvojili. Skupaj smo ugotavljali, kateri mesec kdo v skupini praznuje rojstni dan – ga označili na lastnem koledarju, v katerem letnem času praznuje, koliko mesecev ima leto in koliko dni ima teden. Otroci so se tudi seznanili s poimenovanji dnevov, mesecev in letnih časov. Nekateri od njih so si imena tudi zapomnili. Izdelali smo si celoletni listni koledar, za katerega je večina otrok prispevala risbo. V koledarju tako prepoznamo mesec, ki ga opisujejo risbe otrok. Veliko poudarka smo dali letnim časom in spreminjanju narave v njih. Tako so otroci z velikim navdušenjem, popolno empatijo in motiviranostjo prisluhnili skladbam A. Vivaldija: 4 letni časi ob katerih so slikali. Tudi več dni. Preko glasbe so še bolje doživeli letne čase, nastale pa so zanimive velike štiridelne slike, ki smo jih razstavili po igralnici in v garderobi. Prav tako so se  z veseljem lotili slikanja drevesa v štirih letnih časih. Nastali so čudoviti izdelki. Upava, da sva na ta način vsaj nekoliko bolj približali trajanje časa ter zaporedje dogodkov v času.

 

FOTOUTRINKI

Pripravili vzgojiteljici:

Mateja Maguša in Marinka Hojs