Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na 30. redni seji dne 1. 12. 2021 sprejel SKLEP o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček v naslednji višini:

Prva starostna skupina – jaslični oddelek (1-3 let) 527,49 EUR
Druga starostna skupina (3-6 let), celodnevni program 403,60 EUR
Prva starostna skupina (1-3 let), poldnevni program 422,00 EUR
Druga starostna skupina (3-6 let), poldnevni program 322,88 EUR

 

Cene veljajo od 1. 12. 2021 dalje.

Sklep o ekonomski ceni december 2021

S spoštovanjem,

Marko Kraner, ravnatelj OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici z enoto vrtca Sonček