Spoštovani starši!

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vam posredujemo dopis Združenja za pediatrijo – Sekcije za pediatrijo pri Slovenskem zdravstvenem društvu, ki se nanaša na aktualno epidemijo Covid -19.

Dopis za starše

Lep pozdrav!

Andreja Majcen,

pomočnica ravnatelja v vrtcu