Ker se naši otroci dnevno vključujejo v promet, najprej kot potniki v avtomobilih, nato kot pešci in kasneje tudi kot kolesarji se ob tem večkrat srečajo s prednostmi kot tudi z nevarnostmi sodobnega prometa. Zato je pomembno, da otroke skozi proces vzgoje in izobraževanja pripravimo na samostojno sodelovanje v prometu v vlogi pešca ali kasneje kolesarja, zato s prometno vzgojo v vrtcu ne odlašamo, ampak z njo začnemo že med drugim in tretjim otrokovim letom, ko začnejo otroci aktivneje raziskovati okolje. Prometna vzgoja se izvaja postopoma, glede na otrokove zmožnosti, prometno situacijo in interes. Seveda se aktivnosti prometne vzgoje in vsebine izvajajo tudi v vrtcih in šolah, zato smo na lokaciji vrtec v OŠ, v petek 25. 10. 2019 medse povabili policista g. Simona Šipka, ki nam je podrobneje predstavil svoje delo in nas seznanil z ustreznim vedenjem v cestnem prometu. Popeljal nas je na daljši pohod po varni poti, nas seznanil s pravilnim prečkanjem ceste in opozoril na nevarnosti ki pri vključevanju v promet prežijo na nas. Otroci so imeli možnost videti tudi kako policist ustavi avtomobil, in preveri ali ima šofer vse ustrezne dokumente za upravljanje vozila. Ob koncu so si otroci po skupinah ogledali še policijsko vozilo, ter g. policistu postavljali razna vprašanja.

FOTOUTRINKI

Zapisala: Nina Ajlec, dipl.vzg.