Predšolski otroci se v prometu pojavljajo vsakodnevno, pa naj si bo to kot pešci, kolesarji ali potniki v vozilu in so tudi med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu, česar se zavedamo tudi v našem vrtcu. Otroke moramo zato čim prej pripraviti na samostojno sodelovanje v cestnem prometu. Pri tem si pomagamo s prometno vzgojo, s katero moramo začeti čim bolj zgodaj in biti otrokom dober vzgled. V okviru projekta bomo skozi vse leto spoznavali značilnosti cestnega prometa, spoznavali prometne znake in otroke  opozarjali predvsem na to, kako pomembno je, da smo v avtomobilu ves čas pripeti z varnostnim pasom in da otroci pri vožnji uporabljajo primerne otroške sedeže. Sodelovali bomo tudi s policistom g. Simonom Šipkom iz policijske postaje Gornja Radgona. Otrokom bo predstavil delo policistov, policijsko vozilo ter otroke ozavestil o pravilnem obnašanju v prometu. Skozi celo leto pa bomo otrokom privzgajali pravilne vzorce obnašanja v prometu.