Spoštovani starši!

V skladu z okrožnico MIZŠ št. 6030 -1/2021/17, z dne 28. 1. 2021, v Vrtcu Sonček nadaljujemo z vzgojno izobraževalnim delom, pod strogimi ukrepi ter v skladu s priporočili NIJZ-ja.

Ker je večina staršev že v prejšnjem tednu prijavila ali oddala napoved za prihod otrok v vrtec od 26. 1. 2021 ali od 1. 2. 2021 naprej, vam sporočamo, da se celotni kolektiv vrtca z veseljem pripravlja na ponovni zagon delovanja in na vstop vašega otroka v vrtec.  Tako vam ni potrebno oddajati prijav za 1. 2. 2021. Ponovno opozarjamo in prosimo, da naj v vrtec prihajajo izključno zdravi otroci, starši in zaposleni pod že obstoječimi protokoli.

Hkrati pa vas s tem obvestilom tudi obveščamo z novo informacijo glede plačila vrtca v času epidemije. V okrožnici z dne, 28. 1. 2021 nas je MIZŠ obvestilo, da so plačila vrtci oproščeni le starši, ki obiskujejo vrtce v »črnih regijah«. Torej, ste starši dolžni plačati vrtec od 26. 1. 2021, v primeru odsotnosti se vam odštejejo stroški neporabljenih živil. Skupnost vrtcev Slovenije se je že obrnila na ministrstvo, saj je ta okrožnica MIZŠ z dne, 28. 1. 2021 v nasprotju s prejšnjo okrožnico, v kateri je bilo navedeno, da naj bi vlada RS v PKP8 vključila odločbo, da bodo starši, ki v času epidemije ne bodo pripeljali otroka v vrtec, upravičeno do oprostitve plačila. V primeru novih pojasnil vas bomo o tem obvestili.

V priponki prilagamo okrožnico MIZŠ z dne,  20. 1. in 28. 1. 2021.

11900_Okrožnic_izvajanje_VIZ_odlok_od_ 1_2_2021_dalje

20.1-okroznica-MIZS

Lepo vas pozdravljamo!

Andreja Majcen, pomočnica ravnatelja v vrtcu